Kiírás

 

 

„Lenergy – Az Év Természetfotósa 2021”

pályázati kiírás

 

A naturArt, a Magyar Természetfotósok Szövetsége 2021-ben immár 29. alkalommal hirdeti meg Magyarország, és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázatát. A pályázat célja hazánk, a Kárpát-medencei ökorégió, és Földünk természeti értékeinek, csodálatos élővilágának, tájainak, valamint a természet ritka pillanatainak bemutatása a fotóművészet eszközeivel, és ezen keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés segítése, a társadalom szemléletének formálása és esztétikai értékítéletének fejlesztése.

 

A pályázat névadó támogatója:

 

 

 

Lenergy Magyarország Kft.

(http://lenergy.hu)

A vállalat 2011 novemberében alakult azzal a céllal, hogy teljes körű megoldást kínáljon a klímatechnika, a légtechnika és energetikai megoldások területén. Célunk, hogy ügyfeleink bevonásával és teljes megelégedése mellett, olyan egyedi energiatakarékos megoldásokat alkalmazzunk, amivel minden költség- és környezettudatos vállalat csak nyerhet, és működését hosszú távon valóban fenntarthatóvá teheti. Az Európai Unió által kiírt pályázatok területén is segítjük partnereinket.

A LENERGY a fő támogatója a Varázslatos Magyarország fotópályázatnak is, melynek fő célja a magyar nemzeti parkok bemutatása.  A pályázat fő támogatói:

 

     

 

 

A pályázat fő támogatói biztosítják a díjak nagy részét, valamint a pályázat kiállításra kiválasztott képeit ezúttal is a Canon Hungária Kft. támogatásával nyomtatjuk majd ki látványos minőségben

 

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek

az etf.naturart.hu honlapon. 

 

 

I. Kategóriák

 

1. Kezünkben a Föld

Ebbe a kategóriába olyan képeket várunk, amelyek bemutatják az ember és a természet közötti kapcsolatokat, szerepünket, felelősségünket természeti környezetünkért.

 

2. A madarak viselkedése

Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő madarakról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jeleneteket vagy eseményeket, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be. Idén van az 50. évfordulója a Ramsari Egyezmény megalapításának, ezért ebbe a kategóriába most fokozottan várunk olyan képeket, amik vonuló madarakat mutatnak be vizes élőhelyeken.

 

3. Az emlősök viselkedése

Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő emlősállatokról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jeleneteket vagy eseményeket, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.

 

4. Az állatok viselkedése

Ebbe a kategóriába a 2. és 3. kategóriába nem sorolható vadon élő állatokról természetes környezetükben készült felvételek nevezhetők, amelyek mozgalmas jeleneteket vagy eseményeket, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.

 

5. Állatok és környezetük

Itt olyan képek nevezhetők, amelyek tájképszerűen mutatják be az állatokat élőhelyükön, és tükrözik az állatok és környezetük szétválaszthatatlan kapcsolatát. Fontos, hogy az állatok a képen felismerhetőek legyenek. Az értékelésben elsősorban a bemutatott szituáció egyedülállósága és a téma esztétikus ábrázolása kap hangsúlyt.

 

6. Állatok szemtől szemben

Ide nevezhetők a vadon élő állatokról, természetes környezetükben készített közel- és makró felvételek, állatportrék, az állatvilág törpéitől az óriásokig.

 

7. Növények és gombák

Ebbe a kategóriába várjuk a vadon élő növényekről és gombákról természetes környezetükben készült felvételeket, melyek kiemelik a bemutatott fajok szépségét, különlegességét az élőhelyektől a mikrovilágig.

 

8. Kompozíció, forma és kísérletezés

Természeti témák különleges, kreatív, akár absztrakt megjelenítése, amelyet a zsűri kizárólag esztétikai szempontok alapján bírál el. Ebben a kategóriában teret biztosítunk azoknak a kísérletező alkotóknak, akik természeti témájú képeiket a pályázat többi kategóriájába nem sorolhatják.

 

9. Tájak

Ez a kategória a tájaké. Olyan természetfotókra számítunk, amelyek hűen szemléltetik egy táj (legyen az természeti- vagy kultúrtáj) szépségét, egyediségét, harmóniáját, illetve vadságát, érintetlenségét.

 

10. Élet a vízfelszín alatt

Ebbe a kategóriába a víz felszíne alatt készült természetfotók nevezését várjuk. A kategória első helyezett képe "Az év legjobb víz alatti felvétele 2021" címet nyeri el, és támogatónk, a Red SeaBoats által felajánlott értékes díjat kapja.

 

11. Napnyugtától napkeltéig

Természetes környezetükben vadon élő állatok fotóit várjuk, amelyek a kategória címében megjelölt Időszakban készültek. A napkeltekor vagy napnyugtakor készült fotók esetében, ha a napkorong a képen látható, annak legalább félig a horizont alatt kell lennie. Fontos szempont, hogy a kép tükrözze a napszak hangulatát.

 

12. Fekete-fehér természetfotók

Ide olyan természeti témájú képeket várunk, amelyek a fekete-fehér technika eszközeivel emelik ki a témát és a kompozíciót. A kép tartalmának meg kell felelnie – a 8. kategória kivételével – a többi pályázati kategória legalább egyikének.

 

13. A fenntartható energiatermelés és a természet kapcsolata

A kategóriát a pályázat névadó támogatója, a Lenergy Magyarország Kft. hívta életre. Célja művészi természetfotókkal bemutatni a természet és a fenntartható energiatermelés kapcsolatát. Az emberiség egyik kulcskérdése, hogy energiaszükségleteit olyan módon fedezze, ami hosszútávon fenntartható, és a környezetre a legkevesebb károsító hatást gyakorolja.

 

14. Ifjúsági kategória

Ebbe a kategóriába kötetlen témájú természetfotók nevezhetők a felnőtt kategóriákban megfogalmazott szabályok szerint. A pályázati felső korhatár 18 év, azaz ebben a kategóriában azok pályázhatnak, akik 2003. május 1. után születtek. Az életkoruk szerint ifjúsági kategóriába tartozó pályázók saját döntésük alapján nevezhetnek a felnőtt kategóriákban is, de ebben az esetben Ifjúsági kategóriában nem indíthatnak pályamunkákat.

 

15. Természetfotósok munka közben (werk fotók)

Ebbe a kategóriába olyan fotókat várunk, amelyek érdekes jeleneteket, eseményeket vagy akciókat mutatnak be a természetfotósokról munka közben. A zsűri kiválasztja a kiállításon és a fotóalbumban bemutatásra kerülő legérdekesebb képeket, de ezek díjazására nem kerül sor, és az ide nevezett képek az „Év természetfotósa” pályázat végeredményének kiszámításában sem vesznek részt.

 

 

 

II. Etikai elvárások

 

A naturArt etikus természetfotózásra vonatkozó irányelveit a naturArt honlapról letölthető „Etikai kódex” tartalmazza: https://naturart.hu/dokumentumok/

Az Etikai Kódexbe ütköző képek nem kerülnek bírálatra.

Minden kategóriában követelmény, hogy az egyes élőlényekről készült felvételek vadon élő példányokat ábrázoljanak természetes környezetükben, azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek, természetvédelmi és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak!

A „vadon élő állat” fogalom azokra az állatokra is vonatkozik, amelyek olyan bekerített területen élnek, ahol jelen van az adott állatfaj természetes ragadozója, vagy az adott területen a vadállomány természetes szaporulatot produkál, és rendszeres vadászattal végzik az állományszabályozást. Nem számítanak "vadon élő állatoknak" a vadaskertekbe telepített állatok, mert ott természetesnek látszó élőhelyeken nem állományszabályozás, hanem kifejezetten az üzleti célú vadásztatás és/vagy bemutatás folyik.

A fenti elvárásoknak való megfelelőség igazolására a nevezés, mint nyilatkozat szolgál. Amennyiben a zsűrizés során aggály merül fel a pályázatra küldött képekkel kapcsolatban, a kiíró felhívja a szerző figyelmét a felmerült bizonytalanságokra okot adó kérdések megadott határidőre írásban történő tisztázására, és ennek ismeretében a zsűri javaslata alapján dönt az aggályos képek és a pályázó további sorsáról.

Ha a megszabott határidőig nem érkezik válasz a pályázótól a feltett kérdésekre, illetve a pályázó nem biztosítja a zsűri számára a felmerült kérdések megnyugtató tisztázását szolgáló felvételi anyagokat, akkor a kiíró kizárja az aggályos képeket a versenyből. Irányadó információk a letölthető Etikai Kódexben: https://naturart.hu/dokumentumok/

 

III. Díjazás

A pályázat kiírója és támogatói a felsorolt 1.-14. kategóriákban az első három helyezett fotót díjazzák. A kategóriák díjazottjai és a különdíjakat elnyerő képek szerzői tárgy- és/vagy pénzjutalomban részesülnek.

 

 

Fődíjak:

A pályázat fődíját, hazánk legrangosabb vonatkozó tárgyú szakmai elismerését: az ”Év Természetfotósa 2021” kitüntető címet a legkiemelkedőbb kollekciót beküldő egyéni pályázó nyeri el. A díj Kiss Jenő makói szobrászművész kisplasztikája.

 

„Az Év Természetfotósa 2021” fődíj odaítélése:

 

A fődíj odaítélése az alapján történik, hogy egy adott szerző a pályázaton kiosztott összes pontszám hány százalékával rendelkezik, és az összes kiállított kép hány százalékát készítette. A két százalék összege adja a pályázaton elért eredményt. A legmagasabb értéket elérő szerző nyeri el „Év Természetfotósa” díjat. (Az Ifjúsági és a Werk kategória képei nem vesznek részt a végeredmény számításában.)

Ebben az értékelésben csak az "Egyéni teljesítmény" jelöléssel ellátott képek vesznek részt. Egyéni teljesítménynek számít az a fotó, ami a pályázó önálló munkájának eredményeképpen jött létre, nem pedig mások által előkészített feltételek mellett, illetve azok felhasználásával. Így a fotózási céllal üzemeltetett és fenntartott, fizetős és/vagy kölcsönözhető, mások által épített, – vagy többek által is használható– leshelyből vagy más fotózási hasznosítású létesítményből készült képek pontjai sem vesznek részt a pontversenyben.

 

Pontozási rendszer az „Év Természetfotósa 2021" cím odaítéléséhez:

Az Év Természetfotója: 5 pont; kategória első díj: 4 pont; kategória második díj: 3 pont; kategória harmadik díj: 2 pont.

 

A pontok összesítése során +1 pontot kapnak a Tájkép kategóriában 1., 2., és 3. helyezést elért azon képek, melyek a kárpát-medencei ökorégióban készültek, és + 1 pontot érnek a Zsűri által megítélt különdíjas felvételek is.

 

Az Év Természetfotója 2021” díjat a Zsűri által legjobbnak ítélt kategóriagyőztes felvétel kapja.

 

Az Év Ifjú Természetfotósa 2021” címet, és az ezzel járó emlékplakettet az ifjúsági kategóriában kollekciójával legeredményesebben szereplő pályázó nyeri. Az eredmény kiszámítása azonos számítás alapján történik, mint az Év természetfotósa-díj esetben, de itt csak az Ifjúsági kategóriában kiállításra kiválasztott képeket veszik alapul.

 

A Zsűri által odaítélt különdíjak:

A támogatók által felajánlott alábbi különdíjakról a Zsűri dönt, az adott támogató által megadott szempontrendszer alapján.

 

A naturArt „Dr. Tildy Zoltán-díj”-át az a zsűri által legjobbnak ítélt, mozgó gerinces állatról  készült fotó kapja, ami állványról készült, de nem (!) többszörös expozícióval, minimum 300 mm-es teleobjektívvel, vagy ezzel ekvivalens gyújtótávolsággal, 1/30 sec vagy ennél hosszabb  expozíciós idővel.

Díjfelajánló: Uniqball Team. A díj egy professzionális "High End", iQuick3Pod karbon állvány.

 

A Magyar Természettudományi Társulat különdíját az a hazánk területén készült állatfotó kapja, amely természetes környezetében művészi eszközökkel szemléletesen mutat be egy védett vagy veszélyeztetett állatfajt.

 

A TermészetBúvár magazin különdíját az az állatfotó kapja, amely természetes környezetében művészi eszközökkel szemléletesen mutat be egy védett állatfajt. Ez esetben az álló formátumú képek előnyben részesülnek.

 

A Magyar Fotóművészek Szövetsége különdíját az a természeti témájú fotó kapja, amely, egyediségében és művészi megfogalmazásában kiemelkedik a pályaművek közül.

 

A Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület különdíját az a madárfotó kapja, amely természetes környezetében hitelesen és megkapó módon mutat be egy hazánkban élő/előforduló védett madárfajt.

 

Uniqball Világjáró Különdíj

A díjnyertes képet a Zsűri a Tájkép kategóriában versengő azon képek közül választja ki, amelyek:

- állványról készültek,

- 1/15 sec-nél hosszabb záridővel vagy több kép egyesítéséből származó panoráma vagy HDR képek

és

- 2500m feletti magasságban, vagy Európán kívül készültek.

 

A különdíj egy Uniqball kompakt karbonállvány és a hozzá tervezett hibrid gömbfej.

 

 

Különdíjak, amiket nem a Zsűri, hanem a díjfelajánló támogatók választanak ki:

 

A Lenergy Magyarország Kft a pályázatra 100.000Ft-os különdíjat ajánlott fel az általa választott „Magyarországon készült legszebb természetfotó” készítője részére.

 

MVM különdíj

A 100.000Ft-os MVM különdíjat a pályázatra beküldött képek közül az a kép nyeri, amelyik legjobban mutatja be, hogy a madarak  biztonságos leszálló pontot találnak a madárvédelemmel ellátott  villamosenergia hálózaton, valamint a gólyák biztonságosan építhetik fészkeiket a védelmükben a villamosenergia hálózaton elhelyezett gólyafészek emelőkre.  

 

Uniqball ifjúsági különdíj

Az ifjúsági kategóriában különdíjat kap a legjobb, talajszinthez vagy vízfelszínhez közeli, igen alacsony szögből készült madárfotó. A különdíj adományozója a Uniqball Team. A nyertes képet a Uniqball képviselője választja ki.

 

A Sakertours Team különdíját a díjfelajánló választja ki a kiállításra kiválasztott madárfotók közül.

 

 

IV. Elbírálás

A pályamunkákat a naturArt Elnöksége által felkért, a természetfotózás gyakorlatában jártas neves szakemberek bírálják el.

 

A Zsűri tagjai:

 

Dr. Kalotás Zsolt - természetfotós, Az Év Természetfotósa 2001 (a Zsűri elnöke),

Bánkuti András - Digitális Fotó Magazin főszerkesztője, Pulitzer-emlékdíjas fotóriporter,

Dombovári Tibor – Az Év Természetfotósa 2002,

Kármán Balázs – Az Év Természetfotósa 1993, 1994,1996, 2000,

Kerekes István – természetfotós, EFIAP díjas fotóművész, a magyar fotográfia történetének legsikeresebb alkotója

Nagy Zoltán-Gergely– természetfotós, A Román Természetfotósok Egyesületének (Forona) alelnöke

Potyó Imre természetfotós, Az Év természetfotósa 2018, 2020, és a Varázslatos Magyarország pályázat győztese 2015, 2019, 2020

 

 

A zsűrizés négyfordulós. A Zsűri csak a pályázók által beküldött képeket bírálja anonim módon, a képek egyéb adatait nem vizsgálja. A beküldött RAW file-ok a pályázati feltételeknek való megfelelőség ellenőrzésére szolgálnak. A Zsűri számára a pályázók kiléte nem ismert. A feltöltő rendszer automatikusan egy új azonosítóval látja el a file-okat, így az eredeti file név a Zsűri számára nem ismert. A Zsűri az összes képet értékeli, és az első fordulóban mintegy kb.800-1000 képet választ ki további mérlegelés céljára. A második fordulóban a kiválasztásra esélyes pályaművek száma mintegy kb. 400-ra szűkül, míg a harmadikban a zsűri a kiállításra kerülő kb. 100 képet választja ki. A kategóriák helyezési sorrendjét és a díjakat a Zsűri a negyedik fordulóban, zárt ülésen dönti el.

A zsűrizés második és harmadik fordulója nyilvános.

A nyilvános zsűrizés on-line követhető, a zárt ülés a díjátadó után tekinthető meg az interneten, az etf.naturart.hu címen.


 

V. Kifogás, panasz, fellebbezés

 

A Zsűri szakmai, valamint a kiíró etikai döntései ellen nem lehet jogorvoslattal élni. A pályázati szabályok megsértésének vélelme esetén a kiírónak címzett, a zsűrizés 2. fordulójának lezárása utáni 4. napig megküldött email-ben kell jelezni a kérdéses kép számát és a kifogásolás indokát. Email cím: etf@naturart.hu A kérdéses kép sorsáról 5 napon belül döntés születik.

 

VI. Pályázati feltételek

 

A pályázaton természetes személyek vehetnek részt. Több szerző által közösen jegyzett képek a pályázaton nem indíthatók.

 

Felnőtt kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 30 kép.

 

Egy kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 10 kép.

 

Az ifjúsági kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 15 kép.

 

A Werkfotók kategóriába küldött pályaművek száma max. 10 lehet, de ezek nem számítanak bele a 30 képes pályázati korlátba.

 

A pályázatra olyan felvételek nevezhetők, amelyek nem voltak kiállítva a naturArt korábbi pályázatain.

 

A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati kiírásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal. Ezeket a második forduló után a pályázatot kiíró bekéri.

A pályázó vállalja, hogy ezeket a fájlokat a pályázati naptárban megadott határidőig feltölti a pályázati oldalra. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a képek technikai adatait, a képek leírását. A szerző vállalja, hogy amennyiben legalább egy pályaműve kiállításra kerül, akkor a kiírók esetleges kérésére önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján.

 

VII. Technikai tudnivalók

 

Mivel a Zsűri projektorral vetített digitális pályaműveket értékel, így az eredeti képről készített nagyméretű JPEG formátumú képekkel lehet csak pályázni, amelyeket az etf.naturart.hu honlapra kell feltölteni az alább meghatározott kritériumok és pályázati naptár szerint. Felkérjük a szerzőket, hogy képeiket sRGB színtérben küldjék be az egységes feldolgozhatóság miatt. Tilos a képek digitális keretezése, látható felirattal és dátummal való ellátása.Az így jelölt fotók a versenyben nem vehetnek részt.

 

 

A kép elkészítése és feldolgozása során nem engedélyezett (egyetlen kategóriában sem, csak a 8. kategóriában):

- a kép tartalmának megváltoztatását eredményező beavatkozás,

- a nem egymást követően készített és/vagy különböző helyszínen rögzített képek egyesítése (a kamera vagy a feldolgozó software által)

- képelemek hozzáadása vagy eltávolítása,

- a kép egyes részeinek módosítása,

 

 

 

A kép elkészítése és feldolgozása során engedélyezett:

- a fekete-fehér, illetve infra képpé alakítás,

- a digitális félszűrők használata,

- többszörös expozíció (multiexpozíció), de csak egy azonos helyszínen egymást követően készített felvételek kamerán belüli egyesítése során létrehozott kép esetén,

- felvétel sorozatok kamerán belüli vagy utólagos (kamerán kívüli!) egyesítéséből származó HDR és panoráma képek, valamint összeadott képek (pl. csillagászati „csillagíves“ és asztro-tájkép felvételek, focusstacking technikával készített makrofotók  beküldése. (Tekintettel az óriási file méretekre az ily módon készített képek eredeti fájljait a kiíró nem a pályázati oldalon, hanem majd egyedileg kéri be az érintett pályázóktól.)

- az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák, például a fényérzékelőre tapadt por, szennyeződés miatt a képen megjelenő foltok eltávolítása. A víz alatti felvételeknél a fentieken kívül megengedett a dóm- vagy síkablakra tapadt szennyeződés és a becsillanások eltávolítása.

- lencsehibák (pl. vignettálás, kromatikus aberráció) javítása.

 

A kiíró semmilyen megkötést sem tesz a képarányok tekintetében, de jelzi a pályázók felé, hogy a jobb szállíthatóság érdekében a kiállításra kerülő képek közel azonos méretű, 2:3 arányú kartonokra lesznek nyomtatva. (Így az ettől az aránytól eltérő képek esetén a kiállítási képek tetején-alján fekete csík lesz majd látható.)

 

A képfeldolgozás során történő beavatkozások mértékének és természetességének elfogadásáról a Zsűri és a kiíró által erre a feladatra kijelöltek döntenek.

 

VIII. Beküldendő anyagok

 

Képméret:

A beadandó képfile minimális mérete 7 megapixel lehet úgy, hogy a kép hosszabbik oldala min. 3000 pixel legyen.

 

A beadandó file nem készülhet kisebb méretű képből történő nagyítással!

 

A szerzőnek rendelkeznie kell az eredeti, módosítatlan kamerafájlal, amely lehet RAW (nyersfile) vagy JPEG. Utóbbi esetben csak a közvetlenül a kamerából származó JPEG-fájl felel meg a kritériumoknak. DNG formátum csak akkor fogadható el, ha a fényképezőgép eredetileg ilyen kiterjesztéssel készíti a képet.

 

Sikeres szereplés esetén a kiíró a 2. forduló után kéri be a fent részletezett eredeti kamerafájlokat és a képek rendelkezésre álló, legnagyobb felbontású interpolálatlan TIFF-állományát. (Csak tájékoztatásul jelezzük, hogy a kategóriagyőztes képek kb. 70x105 cm-es méretben kerülnek kinyomtatásra. )

A feltöltő felületen a szerzőnek lehetősége van nyilatkozni arról, hogy sikeres 3.fordulós szereplés után engedélyezi-e képének (szakértő általi) korrekcióját a jobb kiállítási minőség elérése érdekében, vagy sem.

A pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a rendelkezésre álló valamennyi EXIF adatot.

 

Nevezési lap: A pályázaton az etf.naturart.hu weboldalon a regisztráció során kitöltött nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezés elküldésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásban szereplő feltételeknek.

 

Nevezési díj: A nevezési díj pályázóként 7.000- Ft, amit átutalással vagy PayPal fizetéssel lehet rendezni.

 

A nevezési díj beérkezésének határideje:

Átutalás esetén a nevezési díjat a naturArt-nak, a UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél, vezetett 10918001-00000031-04710000 számú számlájára kell befizetni. Érvényesnek az a nevezés tekinthető, amelynél a nevezési díj 2021 május 15-én 10.00 óráig megérkezik a fenti számú számlára.

 

Paypal fizetés esetén a nevezési díj beérkezésének határideje: 2021 május 15-én, 20:00.

 

Csak a befizetés visszaigazolása után adódik lehetőség véglegesíteni (lezárni) a pályázatot.

 

Díjkedvezmény: naturArt tagoknak, nyugdíjasoknak, és az ifjúsági kategória pályázói számára a nevezési díj 3.500Ft.

 

FONTOS! Az utaláson a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a pályázó (és nem a számlatulajdonos!) nevét és a nevezés során kapott 4 jegyű kódot (pl. Minta János 1234)

 

Kapcsolat: A pályázat részleteiről az etf.naturart.hu és a facebook.com/naturart.hu honlapokon lehet tájékozódni, esetleges kérdéseket - a honlapon található gyakori kérdések és válaszok (GYIK) elolvasása után – azetf@naturart.hucímreküldve lehet feltenni.

A Zsűri döntése után a második fordulón túljutott és erről értesített pályázótól bekért nyers fájlokat a pályázati oldalra lehet majd feltölteni.

 

 

IX. Pályázati naptár

 

Feltöltés indítása: 2021.04.10. 8.00 óra

Nevezési díj megérkezése a naturArt számlára: 2021.05.15 10.00 óra

Feltöltés vége: 2021.05.15. 20.00 óra

 

Zsűrizés 1. forduló: 2021.05.16. – 05.28.

A legjobb,kb.800-1000 kép kiválasztása, nem nyilvános forduló

 

Zsűrizés 2. forduló: 2021.05.29.

Nyilvános élő internetes közvetítéssel. A képanyag kb. 400db-osra szűkítése.

 

Nagyfelbontású képekbekérésének határideje:  2021.06.01.


Nagyfelbontású képek beérkezésének határideje:
  2021.06.10.

Technikai ellenőrzés vége: 2021.06.17.

 

Zsűrizés 3. forduló:  2021.06.20.

Nyilvános élő internetes közvetítés. A legjobb kb. 100 kép kiválasztásáig.

 

Zsűrizés 4. forduló: 2021.06.20.

Zártkörű, a díjátadóig nem nyilvános. A díjazott képek kiválasztása.

 

2021.06.20 – 07.05.között a sikeresen szerepelt kb. 100 fotó szerzőjének kiértesítése, képaláírások egyeztetése.

 

A helyezések és díjazottak kiíró általi bejelentésére a díjkiosztón kerül sor.

 

A kiállítás megnyitása, díjkiosztó: 2021.11.10. Magyar Természettudományi Múzeum.

 

A kiállítás megtekinthető Budapesten: 2021.12.31-ig.

 

A pályázás menete:

1. Regisztrálni kell az etf.naturart.hu honlapon, és ki kell tölteni a jelentkezési lapot.

2. A honlapon a regisztráció után a rendszerben megjelenik egy négyjegyű kódszám, amit a pályázónak a továbbiakban használnia kell.

3. Nagyméretű JPEG képek feltöltése (technikai követelményeket lásd: a „Pályázati feltételek“és „Technikai tudnivalók”, a határidőket pedig a „Pályázati naptár“ szerint.)

4. A nevezési díj átutalása.

5. Pályázat lezárása.

6. A kiíró a 2. fordulóból továbbjutott mintegy 400 kép szerzőitől bekéri a nagy felbontású, eredeti RAW, illetve a képek rendelkezésre álló legnagyobb felbontású interpolálatlan TIFF állományát, valamint a képek pontos címét, leírását.

 

X. Szerzői jogok

 

A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban, a kiállítást vagy a naturArt tevékenységét propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, a kiíró és a szponzorok közötti szerződésben felsorolt kiadványokban, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során és a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez. Terveink szerint az elmúlt évekhez hasonlóan, a kiállításra kiválasztott képek anyagából „Az év természetfotói Magyarország 2021” címmel album jelenik meg. Az albumból a kiállításra kiválasztott képek szerzői 1-1 tiszteletpéldányt kapnak. A pályázat kiállításához készített papírképek (1-1 darab nagyítás) a kiíró tulajdonát képezik. A kiíró és a támogatók fenntartják maguknak a jogot, hogy egyéb kiadványaikhoz képeket válogassanak. E képek felhasználására a naturArt és a támogatók között szerződések alapján, a szerzőkkel való egyeztetés után, megfelelő honorárium ellenében kerül sor. A kiíró a beküldött képeket térítés nélkül felhasználhatja nyomtatott és elektronikus formában, a szerző feltüntetésével (ahol ez technikailag lehetséges).

A kiíró fenntartja a jogot a változtatásra!

A pályázattal kapcsolatos információk megtalálható a www.naturart.hu honlapon és a facebook.com/naturart.hu oldalon.


XI. Adatvédelem, adatkezelési szabályok

 

A pályázat kiírója: naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége Egyesület, www.naturart.hu

 

A pályázat adatkezelője: naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége Egyesület, www.naturart.hu

 

Érintett, aki az Adatkezelő elektronikus felületén meghirdetett „Lenergy – Az Év Természetfotósa 2021”” című fotópályázatra jelentkezik, a jelentkezéssel együtt a személyes adatait megadja, alkotásait átadja és ezzel a pályázaton részt vesz.

 

Az Érintett által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési cím, e-mail cím

 

Az adatkezelés célja: az „Lenergy – Az Év Természetfotósa 2021” című fotópályázatra jelentkezők azonosítása, a pályázati elbírálás és zsűrizés feladatainak ellátása, a pályázatra benyújtott képek felhasználása során a szerzők azonosítása, a felhasználási jogok biztosítása.

 

Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a pályázat lebonyolítása, a pályázat eredményének kihirdetése. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok törlésre kerülnek

 

Adatfeldolgozó: naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége Egyesület, www.naturart.hu

 

Az Érintett a Hozzájáruló Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezelje, az Adatfeldolgozó részére továbbítsa.

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezéseinek megfelelően kezeli a projekt tartalma alatt.

 

Az adattovábbítás alapján, a továbbítás jogosultja köteles a továbbított adatokat a fenti szabályok előírásainak megfelelően kezelni, az adatok így történő adatkezelésével kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag az adattovábbítás címzettjét terheli.

 

Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

 

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn, illetve az adattovábbítás jogosultján kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

 

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

A pályázaton kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő magánszemélyek vehetnek részt.

 

A megadott adatok valódiságáért és teljességérért a pályázó felel. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

A kiállítás megnyitásáig a pályázat támogatóinak köre folyamatosan bővül.